Hazai anyakönyvezés

A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt anyakönyvi eseményeinek – házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának – hazai anyakönyvezését.

A hazai anyakönyvezés alapja a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének (születés, házasság, halál, válás, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése) az adott ország illetékes hatósága által kiállított igazolása, a magyar külképviselet felülhitelesítésével ellátva, illetve, a külföldi okirat hiteles magyar nyelvű fordítása (kivéve, ha: az alapirat angol, francia vagy német nyelvű és idegen nyelvű bejegyzést nem tartalmaz – ez esetben magyar nyelvű fordítás nem szükséges).

A Tajvanon történt eseményt tanúsító tajvani okirat angol verzióját kérjük a felülhitelesítési lépcsők alapján (közjegyző, majd tajvani Külügyminisztérium Konzuli Osztályának felülhitelesítése) megfelelő hitelesítésekkel ellátni.

Figyelem!

A képviseleten kezdeményezett hazai anyakönyvezés hosszú folyamat, mely beletelhet több hónapba. A képviseletünk csak közvetítő hatósági szerepet tölt be az anyakönyvezésben, a hazai anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi. Amint az elkészült anyakönyvi kivonatok megérkeznek képviseletünkre, mi azonnal tájékoztatjuk a kérelmezőt, ezért is kérjük, ne nálunk érdeklődjenek az anyakönyvezés állapotáról, mivel nem a képviseletünk az eljáró hatóság. Megértésüket köszönjük.

            

Születés hazai anyakönyvezése      

Születés hazai anyakönyvezése esetén mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Egy szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő, ha a jelen lévő szülő eredeti okirattal igazolni tudja a másik szülő távolmaradásának indokoltságát. Ilyen okirat lehet a szülői felügyeleti jogkörről szóló bírósági/gyámsági végzés, a kiskorú születési anyakönyvi kivonata, amennyiben azon nem szerepel a másik szülő, ill. halotti anyakönyvi kivonat a másik szülő haláláról. Egyéb akadályoztatásról tajvani közjegyzői okiratba foglalt és felülhitelesített nyilatkozat szükséges.

Az eljárás során a konzuli tisztviselőnek vizsgálnia kell az anya családi állapotát, annak megállapítása céljából, hogy a gyermek házassági kötelékben született-e. Amennyiben igen, úgy a szülők házasságának hazai anyakönyvezése is feltétele a gyermek születése hazai anyakönyvezésének. A két eljárás együtt is indítható. Amennyiben a gyermek nem házassági kötelékben született, úgy tisztázandó, hogy apai elismerő nyilatkozat tételére sor került-e (külképviseleten is tehető). 

A kérelemhez szükséges bemutatni:

 • szülők útleveleit,
 • a magyar állampolgár SZIG/LIG okmányait,
 • születésről kiállított és felülhitelesített tajvani, angol nyelvű okiratot (közjegyző, majd tajvani Külügyminisztérium Konzuli Osztálya által felülhitelesítve)
 • személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vétel iránti kérelmet
  Ha legalább az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár vagy az egyik szülő külföldi és nem szerepel a nyilvántartásban, a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként is nyilvántartásba kerülhet, ebben az esetben a „Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap” kitöltése szükséges. Ha mindkét magyar állampolgár szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik, akkor a gyermek is Magyarországon élő magyar állampolgárként kerül a nyilvántartásba, és ez esetben a „Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap” kitöltése szükséges. Amennyiben a szülők a magyar lakcímigazolványukat bemutatja/bemutatják, a lakáshasználatra feljogosító további okirat bemutatására nincs szükség;
 • szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint,
 • kérelem formanyomtatványt (a kérelem rögzítése során a konzuli tisztviselő készíti elő).

A születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlap ide kattintva tölthető le >>>

Születés anyakönyvezésével kapcsolatos részletes információk a Konzuli Szolgálat honlapján >>>

Felhívjuk Kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy 2023. június 30-tól megváltozott az anyasági támogatás és a FÉTÁM kérelmek elektronikus benyújtásának módja, a kérelmek az ügyfélkapun keresztül, a www.magyarorszag.hu oldalon nyújthatók be:

Tájékoztató a Köldökzsinór Programról (anyasági támogatás külföldi magyarok számára) >>>

Tájékoztató a Fiatalok Életkezdési Támogatása Programról >>>

           

Házasság hazai anyakönyvezése

Házasság hazai anyakönyvezése esetén a kérelmezőnek és a házastársának is jelen kell lenni. 

A kérelemhez szükséges bemutatni:

 • ügyfelek útlevelét,
 • a magyar állampolgár SZIG/LIG okmányait,
 • családi állapot igazolását
 • korábbi házassága és válás esetén, válási anyakönyvi kivonat benyújtása szükséges
 • házasságkötésről kiállított, felülhitelesített, angol nyelvű okiratot (közjegyző, majd tajvani Külügyminisztérium Konzuli Osztálya által felülhitelesítve)
 • kérelem formanyomtatványt (a kérelem rögzítése során a konzuli tisztviselő készíti elő). 

A házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlap ide kattintva tölthető le >>>

Házasság anyakönyvezésével kapcsolatos részletes információk a Konzuli Szolgálat honlapján >>>

            

Haláleset hazai anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldönt történt halálesetének hazai anyakönyvezését a hozzátartozó kérelmezi.

A kérelemhez szükséges bemutatni:

 • hozzátartozó (=kérelmező) útlevelét,
 • eredeti külföldi felülhitelesített, angol nyelvű halotti anyakönyvi kivonatot (közjegyző, majd tajvani Külügyminisztérium Konzuli Osztálya által felülhitelesítve)
 • az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló iratot,
 • az elhunyt családi állapotát igazoló okiratot, valamint
 • kérelem formanyomtatványt (a kérelem rögzítése során a konzuli tisztviselő készíti elő).

A haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlap ide kattintva tölthető le >>>

Haláleset anyakönyvezésével kapcsolatos részletes információk a Konzuli Szolgálat honlapján >>>

           

Válás hazai anyakönyvezése

Amennyiben magyar állampolgár külföldön bontja fel házasságát, akkor a válást anyakönyvezni kell a magyar hatóságoknál is. Válás hazai anyakönyvezése esetén mindkét fél személyes jelenléte szükséges. Amennyiben a magyar állampolgár ügyfél és külföldi állampolgár volt házastársa már nem tartja a kapcsolatot, erre vonatkozó nyilatkozattal a volt házastárs személyes jelenléte kimenthető.

Válás hazai anyakönyvezésének feltétele, hogy a felek megelőzően kötött házassága már szerepeljen a hazai anyakönyvi rendszerben, tehát anyakönyvezése megtörtént. Gyakran előfordul azonban, hogy a kérelmezőnek nemcsak a válását, hanem az azt megelőzően, külföldön kötött házasságát sem anyakönyvezték a magyar hatóságoknál. Ebben az esetben a kérelmező egyszerre is elindíthatja a házasság és a válás hazai anyakönyvezését.

A kérelemhez szükséges bemutatni:

 • ügyfelek érvényes útleveleit,
 • a magyar állampolgár SZIG/LIG okmányait,
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • válási okiratot felülhitelesítve (közjegyző, majd tajvani Külügyminisztérium Konzuli Osztálya által felülhitelesítve)
 • kérelem formanyomtatványt (a kérelem rögzítése során a konzuli tisztviselő készíti elő).

A válás hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlap ide kattintva tölthető le >>>

Válás anyakönyvezésével kapcsolatos részletes információk a Konzuli Szolgálat honlapján >>>

           

Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

Bejegyzett élettársai kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése 2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges.

A kérelem előterjesztéséhez mindkét fél személyes jelenléte szükséges.

A kérelemhez szükséges bemutatni:

 • ügyfelek érvényes útleveleit,
 • a magyar állampolgár SZIG/LIG okmányait,
 • BÉT létesítéséről kiállított felülhitelesített, angol nyelvű külföldi okiratot (közjegyző, majd tajvani Külügyminisztérium Konzuli Osztálya által felülhitelesítve)
 • kérelem formanyomtatványt (a kérelem rögzítése során a konzuli tisztviselő készíti elő).

A külfüldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolato hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlap ide kattintva tölthető le >>>

Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésével kapcsolatos részletes információk a Konzuli Szolgálat honlapján >>>