Milyen esetekben szerezhető meg, illetve szerezhető vissza magyar állampolgárság nyilatkozattétellel?

 • Lakóhelyétől függetlenül szerezheti vissza magyar állampolgárságát az, aki állampolgárságát az alábbi esetek egyikével veszítette el:
 1. állampolgárságától az 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény alapján megfosztották;
 2. 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátották;
 3. Németországba áttelepülésre kötelezett személy volt;
 • Lakóhelyétől függetlenül szerezheti meg magyar állampolgárságot az, aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá a korabeli szabályozás értelmében;
 • hontalan személy nyilatkozattal szerezhet magyar állampolgárságot, ha Magyarországon élő külföldi állampolgár szülőktől Magyarországon született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát, feltéve, hogy születése napján szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek. A nyilatkozatot a kérelmező 19. életévének betöltéséig teheti meg, ha a kérelem benyújtása előtt legalább öt éven át Magyarországon lakott. Amennyiben ezek a feltételek nem állnak fenn és a kérelmező hontalan, akkor a magyar állampolgárságot honosítási eljárás keretében kedvezményesen szerezheti meg.

KÉRELEMBENYÚJTÁS:

Kizárólag személyesen, előzetes időpontfoglalást követően. 14 éven aluli gyermek megjelenésére nincs szükség. A 14 éven felüli gyermeknek alá kell írnia a kérelmet, így megjelenésére szükség van a kérelem benyújtásához.

Milyen okiratokat hozzon magával?

 • Születési anyakönyvi kivonatot;
 • Családi állapotot igazoló okmányt; (házassági anyakönyvi kivonat, házasság felbontását igazoló okirat, özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivon)
 • A születési anyakönyvi kivonatot és a családi állapotot igazoló okmányokat eredetben kell csatolni. Idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással és nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell mellékelni.

 • Az elbocsátottak esetében a lehetőségekhez képest az eredeti elbocsátási okiratot;
 • A BÁH felhívására a hontalan személy a hontalanság igazolására vagy valószínűsítésére szolgáló okiratot;
 • 1957. október 1-je előtt magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától született személy esetén szülei házassági és anyja születési anyakönyvi kivonatát.
 • A kérelemhez mellékelni kell a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlapot, valamint, amennyiben a kérelmező Magyarországon létesítene lakóhelyet, a polgárok személyiadat- és lakcím-nyilvántartásába történő felvételhez szükséges adatlapot.

  .

A szükséges formanyomtatványokat és további információt itt talál. >>>