Útlevél

Magyarország 2011. június 27. óta ujjnyomatot is tartalmazó biometrikus útlevelet állít ki, amelyet lakhelytől függetlenül külképviseleten is lehet kérelmezni.

Az útlevél igénylésekor a még érvényes előző útlevelet be kell mutatni az eljáró hatóságnak. Az előző útlevél az új útlevél igénylésekor érvénytelenítésre kerül, azonban kérésre az új okmány kiállításáig utazásra visszaadható; utóbbi esetben az új útlevél csak személyesen vehető át, mivel újra be kell hozni a régi okmányt, hogy megtörténhessen az érvénytelenítés.

A már felhasznált vagy lejárt érvényességű ideiglenes magánútlevelet minden esetben le kell adni a konzuli hivatalban.

Amennyiben a még le nem járt érvényességű útlevelét nem tudja bemutatni, a konzuli hivatalban jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatot kell tennie annak fellelhetőségéről, illetve eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről.


Az útlevél igényléséhez szükséges

Az útlevél iránti kérelmet csak személyesen, előzetesen egyeztetett időpontban lehet benyújtani Tajpejben, a tajpeji Magyar Kereskedelmi Irodában az alábbi okmányokkal:

  • személyazonosításra alkalmas, érvényes személyi igazolvány, jogosítvány vagy még érvényes útlevél
  • a kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmánya (amennyiben rendelkezik vele)
  •  útlevél illeték és konzuli közreműködési díj megfizetése
  •  ezen túl a kérelmezőnek a konzul rendelkezésére kell bocsátania a kérelmezett magánútlevél adattartalmát képező személyes adatait és az azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, arcképmását és saját kezű aláírását, valamint ujjlenyomatát (kivéve külön meghatározott esetekben, pl. 12 év alatti kérelmező).
  • 1 db igazolványkép

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmező esetén mindkét szülő személyes megjelenése szükséges. Amennyiben nincsen mindkét szülő együttesen jelen a kérelem beadásakor, a jelen lévő szülőnek a kiskorú (gondnokság alatt álló személy) kérelméhez csatolni kell (törvényes képviselőnek) az alábbi okiratok egyikét, valamint a távolmaradó szülő útlevél/személyi igazolvány másolatát:

  • a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a büntetés-végrehajtási intézet vezetője előtt tett az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát;
  • a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot;
  • a szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását (a teljes bizonyító erejű magánokirat saját maga által kézzel írt és aláírt okirat, vagy géppel írt, kézzel aláírt és két tanúval hitelesített nyilatkozat)
  • A fénykép, aláírás, és (12 év feletti gyermek vagy nagykorú személy esetén) ujjlenyomat rögzítése a helyszínen történik.

Részletes, útlevéllel kapcsolatos információk a Konzuli Szolgálat honlapján >>>