Ügyintézés

Kérjük, hogy az ügyintézéshez a későbbiekben felsorolt okmányokon túl hozza magával az előre kitöltött „Állampolgárság igazolása iránti kérelmet”, melyet a honlapunk Konzuli ügyintézés, Letölthető nyomtatványok menüpontban, valamint e tájékoztatónk végén talál meg.

A kérelem nyomtatványon első lépésként alá kell húznia, hogy kér-e állampolgársági bizonyítványt vagy nem. Tájékoztatjuk, hogy az állampolgársági vizsgálat díjmentes, ugyanakkor az Állampolgársági bizonyítványért díjat kell fizetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy Állampolgársági Bizonyítvány kérésére általában nincs szükség, mivel az eljárás eredményeképpen személyi adatait rögzítik a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, ami az ahhoz hozzáférő magyar hatóságok eljárásában (pl. útlevél igénylésekor) bizonyítja a magyar állampolgárságot.

Milyen okmányokat hozzon magával?

Kérjük, hogy lehetőség szerint az alábbiakban felsorolt okmányokat eredetben is hozzák magukkal.

 1. Ha Ön vagy szülője legalább egyszer rendelkezett magyar útlevéllel, vagy személyi igazolvánnyal, vagy Ön, illetve legalább egyik szülője Magyarország mai területén született, vagy Ön vagy szülője rendelkezett már magyar Állampolgársági Bizonyítvánnyal, akkor:
 • Magyar születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 
 • Saját, illetve szülei útlevelének, személyi igazolványának másolatát,amennyiben renndelkezik azzal
 • A családi állapotot igazoló magyar okiratok fénymásolatát. Ezek lehetnek: házasság(ok), válás(ok), házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • Szülei házassági anyakönyvi kivonata

 

Amennyiben a fenti családi állapot változásra külföldön, azaz NEM Magyarországon történt (például külföldön kötött házasságot vagy külföldön vált el) akkor hazai anyakönyvezési kérelmet is be kell nyújtani, melyhez hozza magával az előzetesen kinyomtatott és kitöltött kérelem nyomtatványt, melyet megtalál e tájékoztatónk végén, illetve letölthető az Ügyintézés a konzulnál, ’’Nyomtatványok’’ menüpontból. A hazai anyakönyvezési eljárásról bővebben az ''Anyakönyvezés'' menüpontban tud tájékozódni.

 

  2. Ha még soha nem volt magyar útlevele vagy személyi igazolványa, akkor:

 • Saját születési anyakönyvi kivonata
 • Házassági anyakönyvi kivonata(i) eredetben.
 • Válás esetén: a bontó ítélet(ek). Több házasság, illetve válás esetén a legutolsó házasságot megelőző válás bontó ítéletét csatolni kell!
 • Szülei házassági anyakönyvi kivonatát
 • Szülei születési anyakönyvi kivonatát
 • Ha a szüleinek sem volt soha magyar okmányuk, úgy az ő szüleik (azaz az Ön nagyszüleinek) születési és házassági anyakönyvi kivonatát
 • Szülők/nagyszülők utolsó magyarországi lakóhelyének címe, időpontja

 

Hogyan tudom beszerezni az okiratokat?

Amennyiben a szülők vagy nagyszülők Magyarországon születtek, illetve Magyarországon kötöttek házasságot, úgy az eljárást lefolytató hatóság (Budapest Főváros Kormányhivatala) azt/azokat hivatalból beszerzi, így azok csatolására a kérelem benyújtásakor nincs szükség. Ez esetben fontos az adatok pontos megadása a kérelem nyomtatványon, ennek hiányában Budapest Főváros Kormányhivatala nem tudja beszerezni a kérelme elbírálásához szükséges okiratokat.

Édesanyára vagy édesapára hivatkozva kérhetem a magyar állampolgárság megállapítását?

Amennyiben Ön 1957. október 1-je előtt született:

Főszabály szerint az édesapja után örökölhette a magyar állampolgárságot, tehát édesanyja után nem. Abban az esetben ha szülei nem voltak házasok az édesanya után is örökölhette a magyar állampolgárságot.

Amennyiben Ön 1957. október 1-je után született:

Apja és anyja után is örökölte a magyar állampolgárságot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során a hatóság azt vizsgálja, hogy az Ön, illetve felmenője (szülő, nagyszülő) magyar állampolgársága nem szakadt meg,azaz azt nem vesztette el.

Milyen esetekben szakadhatott meg a felmenőim magyar állampolgársága?

Magyarország elhagyása időpontjának jelentősége:

Azok, akik 1929. szeptember 1-je előtt hagyták el az országot, esetükben szóba jöhet, hogy elveszítették a magyar állampolgárságukat. Tíz évi külföldi tartózkodással lehetett elveszíteni a magyar állampolgárságot. A tíz éves időtartam számítása a magyar útlevél érvényességének lejáratakor kezdődött. 

 

További információt és a szükséges nyomtatványokat itt találhatja. >>>