Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kihirdetésre került a 2020. évi CLXVI. törvény az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról, amely alapján a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.) az alábbiakban került módosításra:

  • Az Ápt. 16.§ (3) bekezdése szerinti a 4. § (2a), (3), (3a) és (7) bekezdése, illetve az 5. § alapján honosított személy egy alkalommal - legkésőbb a (2) bekezdés szerinti felhívásban meghatározott időpontot megelőző ötödik napon - kérheti, hogy az esküt vagy a fogadalmat a felhívásban megjelölttől eltérő helyen tegye le.

Fentiek alapján a törvény kimondja, hogy az egyszerűsített honosított személyek – az egyszerűsített honosítási kérelem formanyomtatványon megadottaktól eltérő helyszín megjelölésével – az állampolgársági eskütétel helyszínének módosítását csak egyetlen alkalommal kérhetik, többszöri módosításra nincs lehetőség.
 

A jogszabálymódosítás 2021. február 1-től hatályos.